Tak często w liturgii używane są słowa: siostry i bracia. Co one oznaczają? Czy tylko pokrewieństwo? W zasadzie ta naturalna więź przeniesiona została przez samego Jezusa na wszelkie relacje międzyludzkie, ale niestety są one w wielu przypadkach,  puste.