Znalezienie w Bogu niezachwianego oparcia, poczucia bezpieczeństwa, dzięki któremu nie lękamy się nawet śmierci, stanowi istotę wiary. Wiara jest właśnie kroczeniem po wodzie, która dla kroczącego po niej bez wątpienia staje się skałą. Co ty na to?