Dlaczego pierwsze wspólnoty chrześcijańskie miały tak wspaniały wpływ na otoczenie? Ponieważ nie było w niej cierpiących niedostatek a to zdumiewało pogan. A dlaczego nie było wśród nich cierpiących? Ponieważ jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich; oni miłowali się i stanowili prawdziwie braterską wspólnotę. A jaka wspólnotę my tworzymy, współcześni chrześcijanie?