Czy Bóg może się radować? Dzisiejsza Ewangelia daje jasną odpowiedź: tak. Radość ta wynika jednak z oczekiwanego przez Boga nawrócenia grzesznika; ale aby się nawrócić trzeba uznać swój grzech i rozumieć Boże miłosierdzie.