Owoce pokory są nieprzeliczone i wspaniałe; pokora jest fundamentem wszelkich cnót. Św. Augustyn mówi: Jak wysoki chcesz, żeby był gmach świętości, tak głęboki musisz położyć fundament pokory. Pokora jest solą świętości, gdyż chroni cnoty przed zepsuciem przez pychę.