Jezus gdy żył na ziemi palestyńskiej był przyczyną podziałów. Tak jest również i teraz i kiedy powtórnie powróci, a to z tego powodu iż wobec Niego nie można pozostać neutralnym ani tez nie można dwom panom służyć.