Dla Jezusa „bogacenie się przed Bogiem” oznacza dawanie jałmużny, gromadzenie skarbu w niebie, pozbycie się bogactw niegodziwie zdobytych. Przeciwieństwem jest gromadzenie dóbr dla siebie zapominając o bliźnim i o wieczności.