Pewnego świętego po długim jego rozmyślaniu nad „Ojcze nasz” zapytano w jakim jest punkcie, odparł, że nadal rozmyśla jeszcze nad pierwszym słowem. Cała modlitwa chrześcijańska nabiera światła od tego początkowego okrzyku, który wyszedł z Jezusowego serca; okrzyku syna wiedzącego z kim rozmawia.