Aby miłować, jak tego wymaga Chrystus, trzeba być gotowym dać ze swojego, a nawet dać samego siebie. Postąpiło tak wielu świętych w historii Kościoła, stają się żywą przypowieścią o dobrym Samarytaninie.