Wszyscy musimy ponownie odkryć, iż jesteśmy powołani. Trzeba czasu, żeby narodziły się właściwe formy ewangelizacji, ale już od teraz trzeba robić wszystko co możliwe, żeby zerwać z obojętnością i biernością. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wiarę a więc i ty również.