Duch Święty działa w sakramentach na dwa sposoby: On tworzy sakrament i sprawia, że on działa. Niemniej jednak działanie sakramentu jest zależne od wewnętrznego nastawienia człowieka, który mając wolność może współdziałać lub odrzucić działanie Ducha Świętego.