Piotr i jego następcy zarzucają sieci głosząc słowo prawdy, którym jest Ewangelia zbawienia. Posługa Piotra to działanie poprzez głoszenie kerygmatu paschalnego o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, ujawniając przy tym grzech świata i wzywając ludzi do nawrócenia. To było i jest zadaniem każdego papieża.