We wspólnocie apostolskiej wiara w Jezusa Chrystusa była budowana wokół pytania, którego nikt wprost nie stawiał, ale leżącego u podstaw wszystkiego: Kim jest i co robi dla nas Jezus Chrystus? Odpowiedź natychmiast nasuwająca się, oparta na doświadczeniu uczniów jest następująca: Jezus Zbawia! W nim jest zbawienie i nie ma go w nikim innym, oprócz Niego.