Kiedy Jezus zmartwychwstały ukazał się Jedenastu na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego, jako pierwszy rozpoznał Go Jego uczeń umiłowany, który zawołał do pozostałych: To jest Pan! Było to poznanie płynące z serca, gdyż nie wszystkim było dane rozpoznać Jezusa po zmartwychwstaniu, ale tylko tym, którzy potrafili wierzyć i miłować. To samo poznanie potrzebne jest nam, byśmy mogli powiedzieć: To jest Pan!  

Święta Wielkanocne niosą ze sobą ogrom nadziei dla nas utrudzonych życiem i często na ziemskich ścieżkach pogubionych.  Pragniemy Wam Drodzy Parafianie złożyć świąteczne życzenia: Niech Chrystus Zmartwychwstały rozjaśnia wszelkie wątpliwości i obdarza łaską pokoju, niech pewność Chrystusowego zwycięstwa będzie oparciem w pokonywaniu lęków i obaw. W życiu rodzinnym niech nie braknie obecności Pana, gdyż tylko z nim wszystko nabiera właściwego sensu.                            

                                                          Duszpasterze Parafii św. Jadwigi