Jezus wyszydzony, umęczony i zabity ukazał miłość Boga wobec człowieka. Człowiek niestety nadal ją odrzuca mimo, że czyni na swym ciele znak krzyża. Co więc jest twoją miłością?