Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem! Tak powiedział sobie syn marnotrawny i natychmiast wyruszył. Postąpmy podobnie. Nie musimy udawać się do odległych krain; wszyscy jesteśmy daleko, wszyscy grzeszymy przynajmniej siedem razy; pozwólmy więc Chrystusowi i Kościołowi, by nas pojednał z Bogiem.