Jahwe jest dla człowieka; On ukazuje się człowiekowi nie po to, aby dać mu odczuć dystans dzielący Go od człowieka, ale by dać mu odczuć swoją bliskość:  Nie lękaj się, ja jestem z tobą!