Człowiek przemieniony w Chrystusa to ktoś, dla kogo pełnienie woli Ojca jest pokarmem, to ktoś pozwalający się zawsze i wszędzie prowadzić Duchowi, czy to będzie pustynia, czy Tabor, czy Getsemani.