Co oznacza mieć nadzieję? Pokładanie nadziei w Bogu i wiara w Boga jest jednym i tym samym. Wierzyć w Niego to znaczy pokładać w Nim nadzieję. Wiara bowiem widzi to co jest w czasie i w wieczności. Miłość kocha to co jest a nadzieja miłuje to co będzie.