Kto odniósł zwycięstwo w sporze między królestwem Jezusa a królestwem reprezentowanym przez Piłata? Kto zwyciężył w sporze pomiędzy Prawem a Ewangelią; między mądrością Greków i głupstwem przepowiadania? Wielu oszukiwało samych siebie wypowiadając słowo koniec odnośnie do Jezusa. Tego końca jakoś nie widać bo Jezus Chrystus jest Królem wszechświata!