Ileż to naszych uczynków jest dokonywanych dla nas samych? Bóg powie nam: jeżeli tego szukałeś – żeby ludzie uważali cię za człowieka sprawiedliwego, żebyś był chwalony -  już to otrzymałeś; nie spodziewajcie się, że otrzymacie coś ode mnie, otrzymaliście już waszą nagrodę.