Wielu ludzi doświadcza ślepoty w swoim życiu, nie tej fizycznej ale tej duchowej. Jezus uzdrawiając ślepego sięgnął głębi rzeczy: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. Wiara uzdrawia ze ślepoty, także i ciebie.