Dlaczego istnieje wolność? Ponieważ Pan, będąc dalekim od pognębiania naszej osobowości, pomaga jej wzrastać i formować się; sprawia, że przemieniamy się w nowe stworzenia, świadome i mocne, takie którym świat nie może manipulować, gdyż już nie podlega jego wpływom: ”Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.