Nie można uczciwie świadczyć o czymś co się zna tylko ze słyszenia. Świadek jest wiarygodny wyłącznie wtedy, gdy mówi o rzeczach, które widział bądź słyszał lub kiedy mówi o tym co sam przeżył. Ja mogę świadczyć, że Chrystus zmartwychwstał i że żyje tylko wtedy, jeżeli On zmartwychwstał tez we mnie i żyje wewnątrz mnie.