Gdzie Bóg, tam jest dobroć i miłość wzajemna. W rodzinie, w której Bóg jest obecny dzięki wierze rodziców, poprzez słuchanie Jego słowa, poprzez wspólną modlitwę oraz dzięki przestrzeganiu Jego praw, nie zabraknie miłości i będzie ona mogła odrodzić się po każdym kryzysie.