Chrystus stawszy się człowiekiem może teraz powiedzieć ludziom: Uczcie się ode Mnie; pójdźcie za Mną. Moralność opartą na prawie zastępuje teraz moralność bazująca na naśladowaniu Chrystusa.