Jeśli i my, podobnie jak Jan Chrzciciel, chcemy być świadkami zbawienia, musimy najpierw pragnąć go, tak jak pragnęli prorocy, znać je i smakować jego bogactwa. Musimy jednak przede wszystkim poznać źródło, z którego ono pochodzi – Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela świata.