Wiara uzdrawia, mocna wiara, bez kalkulacji, bezwarunkowa. Nie oczekuj cudu po jednym paciorku, choć może się to zdarzyć. Wiara to dar zaufania Bogu bez względu na to, co mnie spotyka. Doświadczenie jest miarą siły mojej wiary.