Jezus, który do młodzieńca skierował swoje słowa: Tobie mówię wstań! Teraz kieruje do nas te same słowa: mówię ci wstań! Wyzwoliłem cię abyś był wolny, umarłem abyś mógł żyć.