Zrozumieć Trójcę Przenajświętszą jest to pokonać swój wymiar a jest to niemożliwe stąd pozostajemy w uwielbieniu i próbujemy odkryć choć trochę tajemnicy wzajemnego przenikania się Bożych Osób.