Kościół żyje sakramentami, ale musimy uświadomić sobie prawdę o Duchu Świętym działającym właśnie w każdym sakramencie. Poddanie się działaniu Ducha Świętego gwarantuje owocność sakramentów, które nie są magią lecz miejscem szczególnego spotkania z Bogiem dzięki mocy Ducha Świętego.