Wszechmogący Boże, Wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, utwierdź naszą nadzieję, że my członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale.