Myśli na niedzielę

Jesteśmy wszyscy powołani przez Chrystusa. Jakże straszliwą jest myśl, że On może nas wzywać a następnie pójść dalej bez nas, ponieważ nie mieliśmy odwagi odpowiedzieć Mu: oto jestem! Powołanie Chrystusa jest wezwaniem do zbawienie, do życia w pełni, do realizacji sensu życia, gdyż tylko On jest Prawdą o życiu.

Kim jest Jezus? To pytanie jest istotne dla opowiedzenia się za Nim lub przeciw Niemu. Wprawdzie Jego oblicze odtworzyliśmy dzięki historii, ale teraz wiemy, że On jest prawdą, On stał się naszym towarzyszem w wierze, naszym pokarmem w Eucharystii i naszym Zbawicielem.

To co mówimy i czynimy podczas każdej Mszy św. jest dialogiem między nami a Ojcem, prowadzonym dzięki Jezusowi Chrystusowi w świetle i przy pomocy Ducha Świętego.

Duch Święty działa w sakramentach na dwa sposoby: On tworzy sakrament i sprawia, że on działa. Niemniej jednak działanie sakramentu jest zależne od wewnętrznego nastawienia człowieka, który mając wolność może współdziałać lub odrzucić działanie Ducha Świętego.

Realizm Ewangelii o wniebowstąpieniu jest zachwycający. Wstępowaniu do nieba winna towarzyszyć radość z ich zwycięstwa. Pogrzeb to pożegnanie kogoś, kto udaje się w podroż do raju, i to prawdziwego a zarazem wiecznego.