• Święto Podwyższenia Krzyża
  będziemy przeżywać w najbliższy czwartek. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej, w czasie której celebrujemy tajemnicę ofiary Krzyża.
   
 • W środę 13 września zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie.
  Rozpocznie się ono bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Na nabożeństwo zabierzmy ze sobą świece.
   
 • Rozpoczyna się tydzień Wychowania w Polsce.
  W modlitwach pamiętajmy o uczniach i nauczycielach, wypraszając dla nich potrzebne łaski na nowy etap edukacji.
   
 • W najbliższym tygodniu,
  po wakacyjnej przerwie wznawiają spotkania i formację grupy działające przy parafii św. Jadwigi.

a) spotkanie lektorów we wtorek po Mszy Świętej wieczornej
b) spotkanie Grupy Apostolskiej w piątek o godz. 19.00 w Domu św. Jadwigi
c) spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 9.00 w Domu św. Jadwigi
d) Dziewczęca Służba Maryjna w sobotę o godz. 10.00 w Domu św. Jadwigi

Pozostałe wspólnoty spotykają się w terminach ustalonych z Kapłanami odpowiedzialnymi za grupy.

 • Rozpoczynamy spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania.
  W piątek 15 września na godz. 19.00 do Domu św. Jadwigi zapraszamy na spotkanie informacyjno – organizacyjne rodziców kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas VIII, którzy będą się w tym roku przygotowywać do sakramentu bierzmowania w parafii św. Jadwigi.
   
 • W sobotę 16 sierpnia na spotkanie popielgrzymkowe
  zapraszamy pątników z grupy nr. 11 św. Jadwigi. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 18.00.
   
 • Dębicki Festyn Rodzinny
  połączony z akcją charytatywną odbędzie się dzisiaj w Parku Jordanowskim. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00. Zapraszamy do udziału.
   
 • Dzisiaj Kościół wyniesie do chwały ołtarzy rodzinę Ulmów.
  Błogosławionej rodzinie Wiktorii i Józefa powierzamy rodziny naszej parafii, wypraszając dla nich potrzebne łaski w urzeczywistnianiu mocy Krzyża w przeżywanej codzienności.

 • W związku z beatyfikacją rodziny Ulmów, Kino Śnieżka zaprasza na film dokumentalny „Ulmowie. Błogosławiona rodzina”. Projekcja filmu będzie miała miejsce w piątek 15 września o godz. 20.15. Przed filmem będzie miała miejsce prelekcja wprowadzająca w tematykę filmu. Zapraszamy do kina całe rodziny.
   
 • Dziękujemy wszystkim parafianom
  za uczestnictwo w pielgrzymkach do Sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie. Wierząc w Chrystusa, uczmy się wraz z Maryją kochać Kościół.

 


Msze święte niedzielne w dębickich parafiach.

Parafia Św. Jadwigi; 6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 14.00; 17.00; 19.00

Parafia Matki Bożej Anielskiej: 6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00

Kościół klasztorny – 16.00

Parafia Miłosierdzia Bożego: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 13.00; 15.00; 18.00

Parafia Krzyża Świętego: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa: 6.30; 8.30; 10.00; 11.30; 14.30; 18.00

Sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 16.30