W sobotę 31 grudnia 2022 roku o godz. 9.34 Benedykt XVI odszedł do wieczności przeżywszy 95 lat. Urzędującym papieżem był od 19 kwietnia 2005 roku do 28 lutego 2013 roku kiedy to z braku sił zrezygnował z urzędu i usunął się z życia publicznego.  W 1981 roku Jan Paweł II nominował kard. Ratzingera na prefekta najważniejszej Kongregacji Nauki Wiary, którym był aż do wyboru na Stolicę Piotrową po śmierci Jana Pawła II. Papież Benedykt XVI zapisał się w historii Kościoła jako człowiek wielkiego intelektu i wiary, co w dzisiejszym zlaicyzowanym świecie było szczególnym świadectwem. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę piśmienniczą, a my Polacy zapamiętamy Go jako wielkiego przyjaciela Jana Pawła II. Dębiczanie mają szczególny dług wdzięczności wobec papież Benedykta XVI za ustanowienie w 2008 roku, Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Dębicy. Nie zapominamy w modlitwach o zbawienie dla Benedykta XVI. W kościele św. Jadwigi, w dniu pogrzebu,  w czwartek 5 stycznia została odprawiona Msza św. żałobna z udziałem wielu wiernych oraz władz naszego miasta.