• Msze roratnie
  odprawiane są codziennie w dni powszednie Adwentu o godz. 6.00 rano i o godz.18.00 dla dzieci. Zapraszamy do udziału wszystkich parafian. Podtrzymujmy starą tradycję oczekiwania wraz z Matką Bożą na Narodzenie Syna Bożego.
   
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
  przypada w czwartek 8 grudnia. Jest to święto patronalne Sióstr Służebniczek a także Rycerstwa Niepokalanej. Modlić się będziemy w intencji całego Zgromadzenie Sióstr Służebniczek a szczególnie o powołania. Msze św. będą celebrowane o godz. 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 16.00; 18.00.
   
 • Rycerstwo Niepokalanej
  zaprasza wszystkich swoich członków i czcicieli Niepokalanej do udziału w „Godzina Łaski” – 12.00 – 13.00.
   
 • Nabożeństwo dla Róż Żywego Różańca
  będzie dzisiaj o godz. 16.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
   
 • Dzisiaj jest przeprowadzana zbiórka do puszek
  na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
   
 • Dzieci z klas trzecich
  przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy na spotkanie wraz z rodzicami w środę 7 grudnia na godz. 18.00 w kościele.

 • Jubileusze małżeńskie (50-lecie i 25-lecie)
  świętowane będą w drugi  dzień Świąt Bożego Narodzenia o godz. 10.30. Prosimy o zgłaszanie w kancelarii swojego udziału, gdyż jest to konieczne ze względów organizacyjnych. Rodziny Jubilatów prosimy o zachętę i przygotowanie domowej uroczystości.
   
 • Poświęcone opłatki wigilijne
  będzie można otrzymać w naszym kościele w drugą, trzecią i czwartą niedzielę Adwentu. Niech właśnie te opłatki goszczą na naszych stołach w Wigilijny wieczór. Jest to wyraz więzi wyrastającej z wiary przeżywanej także w kościele parafialnym gdzie się uświęcamy poprzez sakramenty i sakramentalia. Przyniesienie opłatka właśnie z kościoła jest jednym z elementów religijnego przeżywania wigilii. Nie pozbywajmy się polskiej tradycji szanującej sacrum na  rzecz konsumpcji. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na utrzymanie pracowników kościelnych co ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji.
   
 • Prosimy zwracać uwagę na osoby,
  które od pewnego czasu kładą zapalone świeczki (tzw. podgrzewacze) na ołtarzach. Stwarza to ogromne zagrożenie pożarowe gdyż ołtarze są drewniane. W kościele jest świecznik wotywny przeznaczony palenia świec.