• Misje Święte w naszej parafii
  rozpoczną się 9 października. Przez tydzień będziemy chcieli odnowić naszą wiarę wobec wyzwań obecnego czasu. W najbliższym tygodniu dotrą do wszystkich rodzin zaproszenia do udziału w Misjach Parafialnych wraz z programem. Zechciejmy życzliwie i z odpowiedzialnością za swoje zbawienie przyjąć to zaproszenie i z niego skorzystać. Prosimy również o modlitwę w intencji Misji Świętych. 

 • Msza Św. w intencji Polskiego Państwa Podziemnego  
  będzie odprawiona w najbliższą niedzielę o godz. 10.30.
   
 • Relikwie Św. Faustyny
  otrzyma i przyjmie nasza parafia w niedzielę 2 października. Szczegóły uroczystości zostaną podane w najbliższą niedzielę.
   
 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się
  w miesiącu wrześniu. Kandydaci do sakramentu w najbliższym tygodniu (19 – 24 września),  powinni zgłosić swoją chęć przygotowywania się do sakramentu w naszej parafii. Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej nr 9 mogą to uczynić w ramach swoich lekcji religii, pozostałych prosimy o kontakt z kancelarią parafialną lub bezpośrednio z ks. Stanisławem odpowiedzialnym za przygotowanie. Na pierwsze spotkanie zapraszamy kandydatów i rodziców już w najbliższą niedzielę 25 września na godz. 12.00 do kościoła św. Jadwigi.
   
 • Msza św. w języku ukraińskim
  jest odprawiana w każdą niedzielę o godz. 9.00 w dolnym kościele Ducha Świętego w Dębicy.
    
 • Na Ogólnopolską 42-gą już Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
  do Sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej w najbliższą sobotę 24 września z naszej Parafii udaje się  autokarem ponad 50-cioosobowa  grupa Krucjaty. Celem Pielgrzymki jest duchowe umocnienie w abstynencji i trzeźwości, wspólna modlitwa w licznym gronie z całej Polski oraz wymiana doświadczeń wyzwolenia z różnorakich uzależnień.
   
 • Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
  przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Apostolat Trzeźwości serdecznie zaprasza do udziału w 41 Diecezjalnej Pielgrzymce w intencji trzeźwości, która odbędzie się 25 września w Szczepanowie. Zapraszamy wszystkich, którym droga jest tematyka trzeźwości, a także los osób uzależnionych. Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 10.15. W programie Droga Krzyżowa. Msza Św. i świadectwa rodzin osób uzależnionych.
   
 • W obecnym roku upływa kadencja Rady Duszpasterskiej
  w każdej parafii naszej diecezji – trwała ona 5 lat. Biskup Andrzej Jeż zarządził wybory do nowej Rady VII kadencji na dzień 23 października 2022 roku. Zgodnie z regulaminem miesiąc wcześniej należy ogłosić wybory i określić termin zgłaszania kandydatów. Radę stanowią osoby z urzędu, osoby nominowane przez proboszcza oraz osoby z wolnego wyboru.  W naszej parafii wybieramy 15 osób w wyborach; 5 osób wchodzi z urzędu, 2-5 osób z nominacji proboszcza.


 Wybory do Rady Duszpasterskiej
VII kadencji Parafii Św. Jadwigi w Dębicy.

Zgodnie z postanowieniem Biskupa Diecezjalnego, ogłaszamy wybory do Rady Duszpasterskiej VII kadencji, które odbędą się 23 października 2022 roku. Kandydatów do rady można zgłaszać do 15 października włącznie, pisemnie podając imię i nazwisko kandydata, adres i telefon, oraz krótkie uzasadnienie wraz z potwierdzeniem zamiaru kandydowania oraz swoje dane adresowe. Zaklejoną kopertę z napisem „Kandydat do Rady Duszpasterskiej” składamy na niedzielnej tacy, pocztą lub doręczamy osobiście do kancelarii.