• Zbliża się czas Misji Parafialnych
  planowanych na dni od 9 do 16 października 2022 r. Misje to nic innego jak odnowa życia religijnego parafii czyli każdego parafianina.  Misje odbywają się w parafii co 10 lat a ostatnie odbyły się w 2011 roku. Pandemia spowodowała nieznaczne przesunięcie, ale to nie przeszkadza w głębokim przeżyciu zbliżających się misji. Już dzisiaj planujmy te dni i wzajemni zachęcajmy się do pełnego udziału w misjach. Może to będzie już ostatnia okazja w Twoim życiu, by przyjrzeć się swojej wierności Bogu. Każda rodzina otrzyma zaproszenie z dokładnym programem Misji Świętych. Od dzisiaj będziemy codziennie modlić się w intencji Misji Parafialnych, nie tylko w kościele, ale także w domach. Załączamy tekst modlitwy, którą prosimy odmawiać zwłaszcza we wspólnej rodzinnej modlitwie.   
   
 • Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
  będzie w czwartek 15 września o godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy.
   
 • Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas
  będzie w czwartek 15 września o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkich członków.   
   
 • Spotkanie Grupy Duszpasterskiej Dzieci Niepełnosprawnych
  będzie w trzeci poniedziałek miesiąca czyli 19 września o godz. 15.30. Najpierw w kościele będzie nabożeństwo a następnie w sali gimnastycznej dawnego Gimnazjum Nr 1 spotkanie integracyjne.
   
 • „Kościół dla zabieganych”
  zaprasza na wieczorne uwielbienie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, które odbędzie się 16 września o godz. 19.30 w Kościele św. Jadwigi. Tematem wrześniowego spotkania będzie: „Chrystus naszą Paschą – wyjście z niewoli”. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną umocnić więź z Jezusem.
   
 • Spotkania lektorów
  będą odbywały się w każdy poniedziałek o godz. 19.00. Nowy opiekun Ks. Jakub Bączek serdecznie zaprasza a także prosi rodziców o współpracę.
   
 • Po wakacyjnej przerwie wznawia spotkania grupa młodzieżowa.
  Spotkania będą w każdy piątek o godz. 19.00 – szczegóły działania przedstawi opiekun Ks. Jakub Bączek.

 • Nabożeństwo fatimskie
  będzie we wtorek 13 września bezpośrednio po wieczornej mszy św. Zapraszamy do udziału i nie zapomnijmy o lampionach.

 MODLITWA   PRZED   MISJAMI   PARAFIALNYMI


Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii.
Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy Przyjdź Królestwo Twoje.
Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia.           
Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.
Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa.
Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.
Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętej i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.