• Pierwszy czwartek, piątek i sobota
  przypadają w tym tygodniu. W czwartek adoracja wynagradzająca za grzechy pijaństwa matek i ojców będzie bezpośrednio po wieczornej mszy. W piątek nabożeństwo ku czci NSPJ będzie o godz. 7.00, 8.00, 16.00 i 18.00. Spowiedź popołudniowa już od godz. 15.00. W sobotę nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP będzie o godz. 7.00, 8.00, 18.00.
   
 • Z posługą sakramentalną do chorych
  kapłani udadzą się w piątek od godz. 8.30. Nie ma potrzeby zgłaszania chorych objętych tą posługą; natomiast tych chorych którzy jeszcze nie korzystali z posługi w pierwszy piątek należy zgłosić telefonicznie do kancelarii parafii.
   
 • Rocznicę 140-lecia przybycia do Dębicy
  przeżywają SS. Służebniczki. Z tej racji w sobotę 6 sierpnia poprowadzą „Dróżki Różańcowe”  w Zawadzie zaś w niedziele 7 sierpnia o godz. 15.00 w Kościele Klasztornym przy ul Krakowskiej zostanie odprawiona dziękczynna Eucharystia. Siostry zapraszają do udziału w tym wydarzeniu.
   
 • Ks. Jan Majocha, jak już informowaliśmy,
  został mianowany proboszczem w Parafii Opatrzności Bożej Jodłówka Wałki i z dniem 14 sierpnia obejmuje ten urząd. W związku z tym w niedzielę 7 sierpnia o godz. 12.00 Ks. Jan odprawi swoją ostatnią Eucharystię jako długoletni wikariusz naszej parafii a my będziemy mieli okazję do wyrażenia wdzięczności za dziewięć lat posługi w naszej wspólnocie. Zapraszamy do udziału.  


 Sierpień miesiącem trzeźwości

Z racji zbliżającego się sierpnia - miesiąca abstynencji, Krucjata Wyzwolenia Człowieka poprowadzi w niedzielę 7 sierpnia r. na zakończenie każdej Mszy Św. kilkunastominutową adorację w intencji wyproszenia trzeźwości w naszych rodzinach i w całym narodzie.

O godz. 12.00 – Msza św. w intencji trzeźwości z udziałem członków Wspólnoty KWC;

O godz. 13.00 – godzinna wspólna modlitwa adoracyjna w intencji wyzwolenia z różnego rodzaju uzależnień i zniewoleń, na którą zapraszamy wszystkich chętnych zatroskanych o trzeźwość;

Na dziedzińcu kościelnym członkowie Krucjaty proponować będą bezpłatnie literaturę trzeźwościową: książki, czasopisma, ulotki i broszury na temat uzależnień itp. /jest okazja, aby bardziej zapoznać się z tą tematyką/,

Po każdej Mszy Św. w Domu Św. Jadwigi będzie można również skorzystać z odpowiednich porad z dziedziny problemu uzależnień. /Warto wykorzystać tę szansę/;

W duchu chrześcijańskiej troski o trzeźwość, mając na uwadze sens i znaczenie abstynencji dla ratowania narodu i naszych rodzin przed plagą pijaństwa, zachęcamy do podjęcia sierpniowej abstynencji od napojów alkoholowych. W najbliższą niedzielę będzie można złożyć przyrzeczenie abstynenckie lub podpisać deklarację Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

 


„Chrystus naszą Paschą”
to hasło 40 Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę,

która rozpocznie się 17 VIII 2022 r. Eucharystią o godz. 6.30 sprawowaną na placu katedralnym w Tarnowie.  Zapisy na Pielgrzymkę będą prowadzone, tak jak w latach ubiegłych, w kancelarii parafialnej przez czerwiec i lipiec. Natomiast w sierpniu na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 8 sierpnia o godz. 19.00 w domu św. Jadwigi.  Koszt uczestnictwa w PPT wynosi 150,00 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób, następna płaci również 150,00 zł, a trzecia osoba z domu płaci 100,00zł. Każde dziecko z rodziny do 15 roku życia włącznie płaci tylko 75,00 zł.

 


 Pielgrzymkę do Ziemi Świętej

organizuje Parafia Św. Jadwigi w dniach 22 do 29 października 2022 r.

Są jeszcze wolne miejsca. koszt 4100 zł i 150 USD. Informacje i zapisy w kancelarii parafii.