• Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
  przeżywają dzisiaj dzieci z klas czwartych Szkoły Podstawowej Nr 9 podczas Mszy św. o godz. 10.30 i 12.00.  W związku z tym prosimy parafian nie związanych z tymi uroczystościami o udział we Mszy św. w innych godzinach.
   
 • Trwa „biały tydzień”
  w którym dzieci pierwszokomunijne uczestniczą codziennie w wieczornych Mszach i przyjmują Komunię św. Udział w tych nabożeństwach jest ważny, gdyż wprowadza dziecko w praktykę życia eucharystycznego. Prosimy rodziców o dopilnowanie udziału dzieci.
   
 • Msze święte na zakończenie roku szkolnego
  będą  piątek 25 czerwca: I Liceum Ogólnokształcące i ZSZ Nr 4 – godz. 8.00; Szkoła Podstawowa Nr 9 – godz. 9.00. Zapraszamy młodzież i dzieci do udziału w podziękowaniu za cały i trudny rok szkolny. 

 • Biskup tarnowski zgodnie z decyzją Episkopatu,
  z dniem dzisiejszym cofnął dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.. Oznacza to, że już dzisiaj wrócił obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii.
   
 • Nabożeństwo czerwcowe
  jest odprawiane codziennie po wieczornej mszy. Zapraszamy do udziału.
   
 • „Eucharystia daje życie” to hasło XXXIX Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
  na Jasną Górę, która rozpocznie się 17 XVIII 2021r. Eucharystią o godz. 7.30 sprawowaną w Katedrze Tarnowskiej a zakończy się 25 VIII na Jasnej Górze. Z powodu zagrożenia epidemicznego pielgrzymka w tym roku będzie miała formę sztafety. Grupa 11 św. Jadwigi pielgrzymować będzie podobnie jak rok temu w ósmym dniu. Następnie przewidziany jest nocleg w Częstochowie i wejście na Jasną Górę. W pozostałe dni już tradycyjnie będziemy się spotykać na Eucharystii w poszczególnych parafiach. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 10 sierpnia o godz. 19.00 w parafii św. Jadwigi w Dębicy. Zapisy i szczegółowe informacje u ks. Przewodnika lub na FB grupy 11.
   
 • Od niedzieli 27 czerwca do niedzieli 29 sierpnia
  będzie obowiązywał wakacyjny rozkład godzin celebrowania Mszy w niedziele. Nie będzie mszy o godz. 17.00 natomiast będzie o godz. 20.30. Prosimy o uwzględnienie tej zmiany w swoich niedzielnych przyzwyczajeniach.
   
 • Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę
  w intencji trzeźwości Narodu pod hasłem „EUCHARYSTIA UZDRAWIA I WYZWALA” odbywa się 19 i 20 czerwca br.. W pielgrzymce bierze udział kilkudziesięcioosobowa grupa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka działającej przy naszej parafii. W modlitwach polecamy wszystkich pielgrzymów oraz dzieło wspólnoty KWC.
   
 • Załatwianie wszelkich spraw związanych ze Starym Cmentarzem
  (oprócz pogrzebowych) zostaje zawieszone na czas przekazywania cmentarza miastu, ponieważ jest konieczność określenia w dokumentach stanu cmentarza powiązanego z konkretną datą. Prosimy o powstrzymanie się w załatwianiu spraw cmentarnych do momentu przejęcia przez miasto, a to może potrwać kilka tygodni. 
   
 • Poluzowanie obostrzeń epidemicznych
  nie zwalnia nas od nadal obowiązujących zachowań: maseczki w pomieszczeniu, dezynfekcja rąk i dystans. W kościele na ogół stosujemy się do tych wymogów może z wyjątkiem zachowania dystansu podczas podchodzenia do Komunii św.. Prosimy zwrócić na to uwagę dla wspólnego dobra.