• Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Solidarności Robotników
  rozpoczęta wczoraj wieczorem zakończy się dzisiaj w godzinach popołudniowych. Podczas każdej Mszy św. ponawiany jest akt zawierzenia Matce Bożej. O godz. 16.00 rozpocznie się nabożeństwo pożegnalne obrazu i relikwii. Zapraszamy do udziału wszystkich, zwłaszcza ludzi związanych ze Solidarnością.
   
 • Nabożeństwo Fatimskie
  będzie dzisiaj o godz. 20.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i udziału w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej na Plac Solidarności. Zabieramy lampiony.
   
 • Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
  będzie w najbliższą niedzielę 20 czerwca, podczas Mszy św. o godz. 10.30 i 12.00. Prosimy o modlitwę w intencji tychże dzieci, by z wiarą przyjęły ten sakrament i przy wsparciu rodziców i chrzestnych rozwijały w swoim życiu więź z Jezusem poprzez udział w Eucharystii i częste przystępowanie do Komunii świętej. W związku z uroczystością i koniecznością zachowania przepisów sanitarnych prosimy wiernych nie związanych z tym wydarzeniem o udział we mszy o innych godzinach.
   
 • Spowiedź dzieci z klas IV
  będzie w najbliższą sobotę w godzinach 9.00 – 10.30 według podziału ustalonego przez Ks. Stanisława. Rodzice i chrzestni korzystają ze spowiedzi w innych dniach.
   
 • Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II
  z racji 16 dnia miesiąca przypadającego w środę będzie w połączeniu z nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
   
 • Obchody 150 rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego
  (7.08.1871) rozpoczynają się dzisiejszą niedzielą, która przypomina o jego beatyfikacji w dniu 13 czerwca 1999 roku. Siostry Służebniczki, których założycielem jest bł. Edmund Bojanowski zapraszają do udziału w przeżywaniu tego wydarzenia przez cały rok, począwszy od 13 czerwca 2021 do 13 czerwca 2022 roku. Kolejne wydarzenia tej rocznicy będą podawane do wiadomości wiernych. Dzisiaj o godzinie 15.00 w Kościele Ducha Świętego nastąpi inauguracja tychże obchodów uroczystą Eucharystią z udziałem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Służebniczki Dębickie serdecznie zapraszają do udziału.
   
 • Dziewczęca Służba Maryjna
  wzbogaciła się o kolejne członkinie. W ostatnią niedzielę dziewięć dziewczynek podjęło uroczyście zadania wynikające z uczestnictwem w tej wspólnocie. DSM to stała formacja oparta o ideał jaki pozostawiła Maryja, prowadzona przez s. Joannę Włodarczyk.
   
 • Nabożeństwa czerwcowe
  poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa odprawiane są w dni powszednie po wieczornej mszy zaś w niedziele po mszy o godz., 17.00.
   
 • Rocznica Pierwszej Komunii Świętej
  przeżywana dzisiaj przez dzieci z klas IV jest okazją do ożywienia życia eucharystycznego. Pandemia spowodowała wielkie duchowe szkody w rozwoju życia eucharystycznego tychże dzieci. Wiele dzieci od pierwszej Komunii czyli przez rok nie przyjęło Komunii św.. Jest to wielkie zaniedbanie zwłaszcza rodziców, którzy nie potrafili w trudnym czasie epidemii pomóc dziecku w częstszym kontakcie z Eucharystią, a było to możliwe. Tradycja pierwszych piątków po Pierwszej Komunii właściwie zanikła. Dlatego apelujemy do rodziców, by zaniedbania naprawić i ożywić życie religijne swoich rodzin. Prosimy, aby dopilnować pierwszych piątków miesiąca dzieci z klas IV. I tutaj przypomnienie: muszą to być kolejne pierwsze piątki a nie dowolne jak to niestety można zaobserwować. O obietnicach Najświętszego Serca Pana Jezusa można przeczytać wraz z dziećmi bardzo dużo na stronach internetowych.
   
 • Egzaminy przed Sakramentem Bierzmowania
  dla młodzieży z klas VII  będą 22 i 24 czerwca. Szczegóły co do miejsca i godzin podane zostaną młodzieży poszczególnych klas na lekcjach szkolnych przez katechetów. Informujemy o tym wydarzeniu, prosząc rodziców o zainteresowanie się tym egzaminem. Przy tej okazji należy zwrócić uwagę na życie sakramentalne młodzieży, która w wielu wypadkach nadal bardzo łatwo dyspensuje się od niedzielnej mszy czy spowiedzi zasłaniając się koronawirusem.