• Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
  przypada w najbliższą niedzielę. W Parafii  Matki Bożej Anielskiej odpust związany z tytułem kościoła.
   
 • Nabożeństwa majowe
  są piękną tradycją zrodzoną z wiary poprzednich pokoleń. Chciejmy ją podtrzymywać uczestnicząc w nabożeństwach odprawianych w kościele lub w gronie rodzinnym i sąsiedzkim śpiewając „majówki”. 
   
 • „Kościół dla zabieganych”
  zaprasza na comiesięczne spotkanie. W miesiącu maju spróbujemy dotknąć tajemnicy Ducha Świętego przed Uroczystością Jego Zesłania. Zapraszamy wszystkich chętnych  21 maja (piątek) o godz. 19.30 do kościoła św. Jadwigi.
   
 • Zachęcamy do spełnienia obowiązku przyjęcia Komunii św.
  w okresie wielkanocnym, który kończy się w niedziele 30 maja. Okazja do wypełnienia tego obowiązku jest codziennie podczas wszystkich nabożeństw.
   
 • Składamy podziękowania
  za wszelkie ofiary złożone w ostatnią niedzielę. Pozwolą ona na zmniejszenie naszych zobowiązań. Nadal prosimy o wspieranie naszej parafii według swoich możliwości.
   
 • Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej
  dzieci, które w ubiegłym roku ją przyjęły zamierzamy urządzić w niedzielę 13 czerwca. Prosimy rodziców, aby już powoli przygotowywali swoje dzieci do tego wydarzenia. Katecheci podejmą odpowiednie działania, by ułatwić dzieciom ponowny kontakt z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Pandemia niestety zdystansowała wiele dzieci od Eucharystii i stąd pilna potrzeba ożywienia tego sakramentu w życiu dziecka. Ten obowiązek spoczywa jednak przede wszystkim na rodzicach, wypełniających wobec Boga swoje zobowiązania.    
   
 • Dzień skupienia dla narzeczonych
  będzie w niedzielę 6 czerwca o godz. 10.00. Pomimo obluzowania obostrzeń epidemicznych nadal obowiązują zgłoszenia telefoniczne swojego udziału (do kancelarii parafii). Ponadto apelujemy do narzeczonych, by na serio traktowali swoje zgłoszenie. Niestety zdarza się, że pomimo zgłoszenia swojego udziału narzeczeni nie przychodzą i w ten sposób blokują innym miejsce. Jest to lekceważące tak w stosunku do parafii jak i do innych narzeczonych. 
   
 • Album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej”
  realizowany jest już od dwóch lat i ma na celu zebranie dokumentacji fotograficznej i tekstowej obrazującej wszystkie kościoły parafialne diecezji. Obecnie ukazał się tom VI obejmujący dekanaty: Dębica Wschód (w tym kościół Św. Jadwigi), Dębica Zachód, Pilzno, Pustków, Radomyśl, Mielec Północ i Mielec Południe. Album może być doskonałym prezentem imieninowym, komunijnym itp. ponieważ ukazuje to co jest bliskie mieszkańcom tego regionu. Liczba zamówionych egzemplarzy jest ograniczona, sprzedaż tylko przez parafię, koszt jednego albumu wynosi 80 zł. Cztery poprzednie tomy (II, III, IV, V) są raczej już nie do zdobycia. Zainteresowani kompletem powinni się skontaktować z parafiami, które obejmują poprzednie tomy i być może tam jeszcze są egzemplarze do nabycia. Natomiast tom I ukaże się w niedalekiej przyszłości i obejmować będzie dekanaty rejonu tarnowskiego.  
   
 • Rada Miasta w piątek 7 maja 2021 r. podjęła uchwałę o nieodpłatnym przejęciu Starego Cmentarza,
  będącego własnością Parafii Św. Jadwigi w Dębicy. Decyzja ta wychodzi naprzeciw potrzebom tej najstarszej nekropolii naszego miasta jak i oczekiwaniom parafii. Obecnie Parafia Św. Jadwigi, będąca niegdyś jedyną w mieście, (obecnie jest pięć) nie jest w stanie utrzymać tego cmentarza w należytym ładzie jak również nie ma możliwości finansowych przeprowadzenia gruntownej renowacji cmentarza, która zapewne potrwa kilka lat. Miasto dysponujące potencjałem administracyjnym i finansowym może lepiej zadbać o to ważne miejsce dla wszystkich dębiczan. Szczegóły co do dalszego przebiegu wykonania uchwały Rady Miasta zostaną podane po uprawomocnieniu się tego aktu prawnego.