21 grudnia 2020 roku zmarł Ksiądz Prałat Bronisław Marczyk –emerytowany proboszcz parafii Pustków-Osiedle. Ks. Bronisław Marczyk urodził się 5 lutego 1933 roku w Zdziarcu, jako syn Wojciecha i Bronisławy z domu Pulak. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie w 1953 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali, w dniu 29 czerwca 1958 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Janowice (od 15 lipca 1958 roku), Trzęsówka (od 7 lipca 1962 roku) i Zakliczyn (od 1 sierpnia 1965 roku). W dniu 24 czerwca 1970 roku został mianowany rektorem rektoratu Pustków-Osiedle, zaś dnia 31 marca 1978 roku objął urząd proboszcza nowoutworzonej parafii pod wezwanie św. Stanisława BM w Pustkowie-Osiedlu, który pełnił do 23 sierpnia 2003 roku. Z dniem 1 września 2003 roku zamieszkał w charakterze rezydenta na terenie parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu, gdzie pełnił obowiązki penitencjarza. Jako rezydent przebywał także w parafii pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty w Mielcu-Rzochowie (2007-2012) oraz w parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy (2012-2020). Od września 2020 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. Ponadto sprawował obowiązki notariusza dekanatu Dębica, a następnie dekanatu Dębica – Wschód, dziekana dekanatu Pustków-Osiedle, dekanalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców oraz dekanalnego referenta misyjnego. Pogrzeb odbył się 24 grudnia w Parafii Pustków Osiedle.