• Msze roratnie
  odprawiane są codziennie w dni powszednie Adwentu o godz. 6.00 rano. Zapraszamy do udziału wszystkich parafian. Podtrzymujmy starą tradycję oczekiwania wraz z Matką Bożą na Narodzenie Syna Bożego.
   
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
  przypada we wtorek 8 grudnia. Jest to święto patronalne Sióstr Służebniczek a także Rycerstwa Niepokalanej. Modlić się będziemy w intencji całego Zgromadzenie Sióstr Służebniczek a szczególnie o powołania. Msze św. będą celebrowane o godz. 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 16.00; 18.00.
   
 • Rycerstwo Niepokalanej
  zaprasza wszystkich swoich członków i czcicieli Niepokalanej do udziału w „Godzina Łaski” – 12.00 – 13.00.
   
 • Nabożeństwo dla Róż Żywego Różańca
  będzie dzisiaj o godz. 16.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
   
 • W tym roku nie będzie spowiedzi świątecznej ze względu na ograniczenia epidemiczne. Dlatego prosimy korzystać ze Sakramentu Pokuty we wszystkie dni Adwentu w godzinach podanych w „Informacjach liturgiczno-duszpasterskich” oraz na stronach internetowych.
   
 • Jubileusze małżeńskie (50-lecie i 25-lecie)
  w mijającym roku przeżywa wiele par małżeńskich. Zapraszamy małżonków do wspólnego świętowania tychże Jubileuszy w Niedzielę Świętej Rodziny – 27 grudnia 2020 roku. Prosimy o zgłaszanie w kancelarii swojego udziału, gdyż jest to konieczne ze względów organizacyjnych. Rodziny Jubilatów prosimy o zachętę i przygotowanie domowej uroczystości.
   
 • Poświęcone opłatki wigilijne
  będzie można otrzymać w naszym kościele w drugą, trzecią i czwartą niedzielę Adwentu. Niech właśnie te opłatki goszczą na naszych stołach w Wigilijny wieczór. Jest to wyraz więzi wyrastającej z wiary przeżywanej także w kościele parafialnym gdzie się uświęcamy poprzez sakramenty i sakramentalia. Przyniesienie opłatka właśnie z kościoła jest jednym z elementów religijnego przeżywania wigilii. Nie pozbywajmy się polskiej tradycji szanującej sacrum na  rzecz konsumpcji. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na utrzymanie pracowników kościelnych co ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji. 
   
 • Kolejny raz dziękujemy za wparcie finansowe parafii.
  W okresie od 26.11 do 6.12 parafianie złożyli ofiary: na konto 1760 zł; ofiary złożone w kościele; 3116 zł, w kancelarii 650 zł. Sytuacja finansowa parafii staje się coraz trudniejsza i w najbliższych miesiącach nie zanosi się na zmianę. Toteż liczymy na  życzliwość  w tej materii.

 • Przypominamy
  o ograniczonej przepisami epidemicznymi ilości osób mogących uczestniczyć w nabożeństwie. Dla naszego kościoła jest to liczba 40 osób. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do tego wymogu. W kościele obowiązują nas maseczki i zachowanie odległości. Prosimy o tym pamiętać: idąc do Komunii czy czekając na spowiedź zachowujemy dystans 1,5 – 2 metrów! Podobnie z wejściem do kościoła: oczekujący nie powinni stać na schodkach i blokować swobodne wyjście opuszczającym kościół. 

 


 

Intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ewangelizacyjna:

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy