• Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dzień Zaduszny
  przypada w poniedziałek 2 listopada. W tym dniu modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych.  Msze św. będą celebrowane o godz. 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 16.00; 18.00. O godz. 9.00 msza św. będzie ofiarowana za zmarłych proboszczów Parafii Św. Jadwigi.
   
 • Różaniec za zmarłych w poniedziałek 2 listopada
  rozpocznie się o godz. 17.00, zaś o godz. 17.30 odbędą tzw. „wypominki partyzanckie”.
   
 • Zaduszki z Św. Janem Pawłem II
  w obecnym roku nie odbędą się z racji obostrzeń epidemicznych.
   
 • Nabożeństwo dla Róż Żywego Różańca
  będzie w niedzielę 8 listopada o godz. 16.00. Będziemy się modlić za zmarłych członków tychże wspólnot. Wiele Róż jest niekompletnych tzn. brakuje osób, których w każdej Róży powinno być dwadzieścia. Dlatego przy tej okazji apelujemy o włączenie się do Róży, kiedy zostaniemy o to poproszeni. Wymawianie się tchnie egoizmem lub brakiem wiary.
   
 • Modlitwa za zmarłych czyli tzw. „wypominki”
  w listopadzie będzie codziennie o godz. 17.15  Zapraszamy do udziału.
   
 • Przez cały miesiąc listopad można uzyskać odpust zupełny
  za pobożne nawiedzenie cmentarza lub kościoła i odmówienie jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych. Musza być również spełnione zwyczajne warunki: Komunia Św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
   
 • Pierwszy czwartek
  piątek i sobota miesiąca przypadają w tym tygodniu. Adoracja wynagradzająca za grzech niewiary w życie wieczne wysłużone przez Chrystusa, rozpocznie się bezpośrednio po wieczornej mszy a zakończy o godz. 20.00. W piątek nabożeństwo ku czci NSPJ będzie o godz. 7.00; 8.00; 16.00; 18.00. Spowiedź od godz. 15.00. W sobotę nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP będzie o godz. 7.00; 8.00; 18.00.
   
 • Kapłani nie odwiedzą chorych
  w pierwszy piątek z racji obostrzeń epidemicznych. Jednocześnie przypominamy, że w zagrożeniu życia kapłn zawsze udaje się z posługą sakramentalną. 
   
 • Odpust zupełny za zmarłych
  można uzyskać spełniając następujące warunki: brak przywiązania do grzechu; stan łaski uświęcającej; przyjęcie Komunii św.; odmówienie modlitwy (jakiejkolwiek) w intencjach Ojca Świętego; wykonanie czynności związanych z danym odpustem. Czynnościami w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny są – nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę. Czynnościami w we wszystkie dni listopada są nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych. Po jednej Komunii św. można zyskać tylko jeden odpust w intencji jednej zmarłej osoby. Tak więc, praktycznie jednego dnia można zyskać jeden odpust. Można też i drugi, ale trzeba przystąpić drugi raz do Komunii św. i to podczas mszy św.. Odnówmy naszą wiarę w odpusty i zyskujmy je dla dobra bliskich zmarłych, którym z pewnością wiele zawdzięczamy.