• Uroczystość ku czci Świętej Jadwigi Śląskiej Patronki
  naszej parafii prawdopodobnie od połowy XVI wieku i naszego miasta od 2008 roku jest okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za opiekę. Wprawdzie wielu odrzuca to rozumowanie uważając, że Bóg i Święta Patronka zapomnieli o Dębicy. Otóż trud życia i przeciwieństwa są wpisane w naszą egzystencję a umiejętność zmagania się z nimi jest darem Boga i próbą naszej wierności i pokory. Tak należy rozumieć dar wiary i trzeba z niego korzystać realnie oceniając rzeczywistość w jakiej przyszło nam żyć.
   
 • Tegoroczne uroczystości ku czci Świętej Jadwigi Śląskiej
  są bardzo skromne z powodu epidemii. Dziękujemy władzom miasta za troskę o akcentowanie patronatu Świętej Jadwigi nad naszym miastem a także udział w religijnym przeżywaniu wydarzenia. Uroczystościom odpustowym, w tym trudnym czasie przewodniczy Ks. Prałat Władysław Pasiut, kustosz Sanktuarium Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczepanowie.
   
 • Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny.
  Z racji uroczystości odpustowych najbliższa niedziela będzie przeżywana w naszej parafii jako niedziela misyjna. Składka przeprowadzona w tym dniu przeznaczona jest na wsparcie działalności misyjnej Kościoła.
   
 • „Czerwona strefa”
  nakłada również na parafię znaczne obostrzenia. Według rozporządzeń w kościele może przebywać 1 osoba na 7 m.kw. co daje w przypadku naszego kościoła około 85 osób. Wokół kościoła można przebywać stosując tę samą zasadę. Tak więc powróciliśmy do sytuacji kiedy po niemal całkowitym zamknięciu kościołów zezwolono na udział 85 osób. W naszej parafii najtrudniejsze będą  niedziele – wtedy musimy liczyć się z tym, że nie wejdziemy do kościoła. W dni powszednie liczba osób w kościele podczas jednego nabożeństwa kształtuje się na poziomie od 20 do 70 osób. Komunię Świętą rozdajemy jak dotychczas z tym, że rezygnujemy z głośnego wypowiadania słów: Ciało Chrystusa. Amen. Czynimy to w myśli: kapłan ukazując Postać Eucharystyczną w myśli wypowiada Ciało Chrystusa, zaś wierny w tym samym czasie bez artykulacji odpowiada Amen
   
 • W związku z obostrzeniami epidemicznymi
  prosimy, o korzystanie z transmisji internetowej z naszego kościoła. Wprawdzie nie zastępuje ona udziału we Mszy św. to jednak pomaga po chrześcijańsku przeżyć niedzielę w dobie epidemii. Osoby starsze a wiec bardziej narażone na działanie wirusa, osoby mające jakiekolwiek infekcje jesienne powinny pozostać w domach.
   
 • W kościele obowiązują maseczki
  założone na usta i nos, gdyż tylko wtedy jest ich jakaś skuteczność. Ponadto dezynfekujemy ręce – jedna porcja jest wystarczająca i nie trzymajmy rąk pod dezynfekatorem, tak jak pod kranem.
   
 • Trwają prace przy obróbce tzw. szpalet okiennych
  materiałami mineralnymi. W najbliższym tygodniu przeniosą się one do wnętrza kościoła powodując pewne utrudnienia. Prosimy o zrozumienie sytuacji stosowanie się do potrzebnych rozwiązań. 
   
 • Katechizacja przedmałżeńska
  planowana na przełom października i listopada została przesunięta aż do odwołania „strefy czerwonej” w naszym regionie. W związku z tym osoby zamierzające wkrótce zawrzeć małżeństwo sakramentalne a nie posiadające świadectwa ukończenia katechizacji, powinny skontaktować się z proboszczem parafii w której będzie sporządzany protokół celem zaradzenia tej nietypowej sytuacji  w sposób możliwy do wykonania.
   
 • Wszelkie spotkania w Domu św. Jadwigi
  są zawieszone do czasu odwołania obostrzeń epidemicznych. Prosimy o tym pamiętać a ten czas wykorzystajmy na modlitwę w kościele i na dobre uczynki wobec bliźniego.