• Rocznicę poświęcenia naszego kościoła
  przeżywamy w dzisiejszą niedzielę. W tym roku mija 452 rocznica od rozpoczęcia budowy naszego kościoła. Dziękujemy Bogu za dar tej świątyni i za pokolenia, które w tym miejscu uświęcały swoje życie poprzez przyjmowanie sakramentów świętych. Przy tej okazji składamy podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają materialnie inwestycje prowadzone przy naszym kościele.
   
 • Uroczystość Wszystkich Świętych
  przypada w poniedziałek 1 listopada. Kościół katolicki wspomina w tym dniu ludzi, którzy radują się oglądaniem Boga „twarzą w twarz”. Ten dzień ma nam uzmysłowić cel naszej wędrówki ziemskiej a także ożywić naszą więź z tymi, którzy odeszli do radości nieba. W naszym kościele msze św. będą o godz. 6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00. O godzinie 14.00 zostanie odprawiona Msza św. na Starym Cmentarzu, po której, ścieżkami cmentarza wyruszy  procesja z modlitwą różańcową i liturgią przeznaczoną na ten dzień. Zapraszamy do katolickiego sposobu przeżywania treści tego dnia. Nabożeństwa na wszystkich dębickich cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych rozpoczynają się o godz.  14.00.

 • Dzień Zaduszny
  przypada we wtorek 2 listopada. Wspominamy w tym dniu wszystkich wiernych zmarłych i modlimy się niosąc pomoc w ich oczekiwaniu na pełnię zabawienia. Uczestniczymy we mszach św., ofiarujemy Komunię Św., zyskujemy odpusty. Msze św. będą o godz. 6.00; 7.00; 8.00; 9.00;16.00; 18.00. O godz. 17.00 różaniec za zmarłych. O godz. 9.00 celebrować będziemy mszę św. za zmarłych proboszczów naszej parafii. 
   
 • Szczątki kilku osób
  zostały odnalezione w czasie prowadzenia prac budowlanych przy naszym kościele. Znalezisko związane jest z istniejącym w przeszłości wokół kościoła cmentarzem. Potwierdza to fakt odkrycia tych szczątków niemal pod fundamentami najstarszej części kościoła, którego budowa rozpoczęła się w 1558 roku – fundamenty nowej budowli stanęły na grobach. Tak więc, przy kościele odkryto najstarsze szczątki mieszkańców naszego miasta, pochowanych co najmniej 500 lat temu. Szacunek dla ludzkich szczątków i wiara nakazują dokonać ponownego pochówku szczątków tychże osób. Dokonamy tego w „Dniu Zadusznym” - przez cały dzień trumna ze szczątkami będzie wystawiona w kościele a o godz. 18.00 rozpocznie się msza żałobna za zmarłych mieszkańców naszego miasta, po której dokonamy ponownego pochówku na terenie przykościelnym. Zapraszamy do udziału w tej wyjątkowej i historycznej uroczystości wszystkich mieszkańców Dębicy.
   
 • „Zaduszki z Janem Pawłem II” 
  przy pomniku papieża na Placu Solidarności w Dębicy odbędą się we wtorek 2 listopada o godz. 19.15.  W programie: poetycka zaduma „Most nadziei” wykonaniu grupy artystycznej z DK Śnieżka, modlitwa, pozostawienie światła pamięci i miłości. Organizatorzy Parafia Św. Jadwigi oraz MOK zapraszają do udziału w tym niezwykłym spotkania z Janem Pawłem II wszystkich dębiczan. Prosimy o przyniesienie zniczy, które zapalone pozostawimy przy pomniku. W przypadku opadów deszczu „Zaduszki” odbędą się w kościele św. Jadwigi.
   
 • Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Dębicy
  przeprowadzi w dniu 31 października i 1 listopada kwestę po hasłem „Wdzięczność i Pamięć”  z której dochód przeznaczony jest w całości na renowację najstarszej nekropolii Dębicy. Potrzeby renowacyjne są bardzo duże. Prosimy o ofiarność na ten cel. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom jeszcze raz składamy podziękowanie.
   
 • Odpust zupełny za zmarłych
  można uzyskać spełniając następujące warunki: brak przywiązania do grzechu; stan łaski uświęcającej; przyjęcie Komunii św.; odmówienie modlitwy (jakiejkolwiek) w intencjach Ojca Świętego; wykonanie czynności związanych z danym odpustem. Czynnościami w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny są – nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę. Czynnościami w dniach 1-8 listopada są nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych. Po jednej Komunii św. można zyskać tylko jeden odpust w intencji jednej zmarłej osoby. Tak więc, praktycznie jednego dnia można zyskać jeden odpust. Można też i drugi, ale trzeba przystąpić drugi raz do Komunii św. i to podczas mszy św.. Odnówmy naszą wiarę w odpusty i zyskujmy je dla dobra bliskich zmarłych, którym z pewnością wiele zawdzięczamy.
   
 • Alumni Seminarium Duchownego w Tarnowie
  kwestować będą 1 listopada na dębickich cmentarzach oprócz Starego Cmentarza na rzecz Seminarium Duchownego w Tarnowie. Wesprzyjmy tę kwestę swoim groszem.
   
 • Pierwszy czwartek, piątek i sobota
  miesiąca listopada przypadają w bieżącym tygodniu. Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się bezpośrednio po wieczornej mszy a zakończy o godz. 20.00. W piątek nabożeństwo ku czci NSPJ o godz. 7.00; 8.00; 16.30; 18.00. Dodatkowa okazja do skorzystania z sakramentu pokuty będzie od godz. 16.00. W sobotę nabożeństwa ku czci Niepokalanego Serca NMP o godz. 7.00; 8.00; 18.00.
   
 • Chorych kapłani odwiedzą
  z posługą duszpasterską w piątek od godz. 8.30. Przypominamy o możliwości posługi duszpasterskiej w każdy pierwszy piątek miesiąca – zgłoszenia osobiste i telefoniczne w kancelarii parafii.
   
 • Czuwanie modlitewne młodzieży
  będzie w piątek o godz. 19.30. Zapraszamy młodzież do udziału w refleksji być może ważnej dla rozumienia otaczającej rzeczywistości i budowania swojej tożsamości.  
   
 • Różaniec za zmarłych
  połączony z tzw. „wypominkami listopadowymi” będzie codziennie, oprócz niedziel o godz. 17.30. Zapraszamy do modlitwy wszystkich parafian. Wypominki całoroczne rozpoczną się w pierwszą niedzielę grudnia.
   
 • Zmiana tajemnic dla Róż Różańcowych
  będzie w niedzielę 7 listopada o godz. 16.00.
   
 • Październikowa składka
  przyniosła dochód w kwocie 5842 zł. Składamy podziękowanie za wszelkie ofiary.
   
 • Komisyjne oględziny grobów
  odbywające się we wtorki, ze względu na czas zimowy zostają zawieszone do początku kwietnia 2011.
   
 • Zainteresowanych uzyskaniem „Karty grobu”
  dla grobów na Starym Cmentarzu zapraszamy do Biura ds. Starego Cmentarza w Dębicy, ul. Św. Jadwigi 9 w następujących  terminach: 9, 16, i 23 listopada w godz. 16.00 – 18.00.