• 66 Tydzień Miłosierdzia w Polsce
  w dniach od 3 do 9 października obchodzony jest pod hasłem „Czyńcie, jak Ja wam uczyniłem”. Przypomina nam o powołaniu do służby bliźniemu umotywowanej bezinteresowną miłością. Codziennie podczas nabożeństw będziemy pogłębiać hasło Tygodnia Miłosierdzia i modlić się o upodobnienie w tym względzie do naszego Pana.
   
 • „Chleb za chleb” –
  to kolejna akcja w ramach Tygodnia Miłosierdzia ukierukowana na pomoc w dożywianiu dzieci. Dzisiaj będzie można otrzymać „chleb miłosierdzia” i złożyć drobna ofiarę na pomoc dzieciom.
   
 • Z racji przypadającego Dnia Papieskiego –
  16 października -  w niedzielę 10 października przeprowadzana jest w całym kraju zbiórka na rzecz Fundacji „dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dzięki hojności Polaków dzieło to wspomaga blisko 2300 zdolnych lecz niezamożnych uczniów i studentów.
   
 • Jubileusz 25-lecia pracy
  w naszej parafii organisty Pana Andrzeja Kaputa przypada w obecnym roku – dokładnie zasiadł przy organach 1.09.1985 roku. Wydarzenie to skłania nas do wdzięczności za piękno muzyki i śpiewu w naszym kościele dzięki talentowi i zaangażowaniu Pana Andrzeja. W najbliższą niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 12.00 wspólnie z Jubilatem podziękujemy Bogu za posługę w naszej parafii.
   
 • Studium Biblijne
  rozpoczęte w październiku 2009 roku zostanie zakończone dwoma wykładami w obecnym miesiącu; 21.10.10, godz. 18.30 – wykład zamykający cykl tematów; 28.10.10, godz. 18.30 – wykład na zakończenie Studium oraz wręczenie dyplomów. Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy.
   
 • Pierwszy czwartek miesiąca
  przypada w tym tygodniu. Adoracja wynagradzająca będzie bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej.
   
 • Nabożeństwa różańcowe
  przez cały miesiąc  październik odprawiane są codziennie o godz. 18.30 zaś w niedziele o godz. 18.00. Zapraszamy do modlitwy całe rodziny naszej parafii. Mamy wiele potrzeb z którymi możemy się zwrócić do Boga za pośrednictwem matki Bożej.
   
 • Przypominamy o zwyczajowej już składce
  w II niedzielę miesiąca na cele inwestycyjne. Dzięki tej zwiększonej ofiarności prowadzimy prace remontowe. W nadchodzącym tygodniu rozpoczynamy prace przy budowie ciepłociągu z budynku plebani do kościoła. 
   
 • Biuro ds. Starego Cmentarza w Dębicy
  będzie czynne 12 i 19 października w godzinach od 16.00 do 18.00. Osoby, które jeszcze nie otrzymały kart grobu proszone sa o wykorzystanie tych terminów do załatwienia formalności związanych z grobem na Starym Cmentarzu w Dębicy.