• Proboszcz


Ks. dr Paweł Bogaczyk
ur. 1981, święcenia 2007, proboszcz od 2023.

 

  • Wikariusze

 

Ks. Rafał Jagoda - senior
w parafii od 2017.


Ks. Bogusław Soleński
w parafii od 2018.


Ks. Stanisław Ryz
w parafii od 2018.


Ks. Jakub Bączek
w parafii od 2022. 

 

  • Pomoc duszpasterska

Ks. Witold Warzecha
w parafii od 2023.

 

  • Kapelan SS. Służebniczek Dębickich


Ks. Ireneusz Stolarczyk
kapelan od 8.12.2019 r. ul. Bojanowskiego 10, tel. 014 670 27 14

 

  • Rezydują

 

Ks. Stanisław Mikołajczyk

Ec. emeryt, ur. 1932, święcenia 1956, w parafii od 1991.

 

Ks. Aleksander Kustra

emerytowany proboszcz Parafii Bożego Ciała w Jarosławiu, Kanonik Gremialny Kapituły Jarosławskiej, ur. 1936, święcenia 1960, w parafii od 2008.