W niedzielę 21 października 2018 roku w Domu Parafialnym przy parafii p.w. św. Jadwigi w Dębicy odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty. Uczestniczyły w nim rodziny tworzące Domowy Kościół oraz bracia i siostry z zawiązującego się Kręgu Wdów i Wdowców DK.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą odpustową. Następnie udaliśmy się do Domu Parafialnego. Ksiądz Jan Majocha, moderator DK rejonu Dębica wprowadził nas w temat rozważań. Zastanawialiśmy się nad tajemnicą powołania, czym ono jest dla nas, co pomaga i co przeszkadza w jego rozeznawaniu i realizowaniu. Inspiracją były dla nas słowa Pisma Świętego z Ewangelii św. Łukasza (Łk 5, 4 -11), które towarzyszyły nam w czasie Namiotu Spotkania. Także w grupach mieliśmy możliwość dzielić się swoimi przemyśleniami na temat zadań, które dziś przed każdym z nas i naszymi rodzinami stawia Pan. Był czas na krótkie świadectwa małżonków dotyczące nie tylko rozpoznawania swojej drogi życiowej kiedyś, ale też tego, jak obecnie realizujemy „posiadanie siebie w dawaniu siebie” i jakie nowe wyzwania odkrywamy dziś. Spotkanie zakończyło się agapą, czasem na rozmowy, radowanie się byciem razem.

Ewa i Mariusz Bokota

Zdjęcia w galerii --->